Nieuws

Digitale jaarvergadering.

Op woensdag 31 maart hield onze muziekvereniging voor de eerste keer in haar bestaan een digitale jaarvergadering. Het 'ditgitale' uiteraard vanwege de geldende corona maatregelen. Om precies 20:00 u opende voorzitter Wim Jaspers deze vergadering via 'Teams', en er bleken heel wat leden ingelogd te hebben om de vergadering te volgen.

De notulen van de jaarvergadering 2020 werden ongewijzigd goedgekeurd waarna secretaris Fred vd Kerkhof het, begrijpelijkerwijs, korte jaarverslag over 2020 voorlas. Gelukkig hebben we nog wat uitgebreider stil kunnen staan bij de wisseling van dirigent bij het fanfarekorps, al is dat heel anders gegaan dan oorspronkelijk de bedoeling was. Ook is er in 2020 nog gestart met een nieuwe opleiding. Vooral dankzij de onvermoeibare inzet van Monique Driessen kunnen een aantal kinderen blokfluit lesjes blijven doen. Het bestuur riep alle leden op om alvast mee te denken over activiteiten die er opgezet zouden kunnen worden na het 'corona' tijdperk. Er zal eerst echter een tijd gerepeteerd moeten worden om weer op voldoende peil te komen voor het geven van uitvoeringen.

In het bestuur was Kevin Boone aftredend en niet meer herkiesbaar. Stijn Boerekamp stelde zich kandidaat voor de al enige tijd openstaande vacature van penningmeester. Kevin legde uit dat hij vanwege zijn nieuwe baan een bestuursfunctie niet meer kan invullen zoals het volgens hem zou moeten, maar verder graag actief voor de vereniging te willen blijven. Met net 18 jaar oud wordt Stijn Boerekamp ongetwijfeld de jongste penningmeester van onze vereniging ooit. Hij presenteerde al de financiele cijfers over het afgelopen jaar en we hebben er het volste vertrouwen in dat Stijn deze functie uitstekend gaat vervullen. De voorzitter liet weten dat er op een geschikter moment nog terug gekomen zal worden op de wisselingen in het bestuur.

Vanuit de diverse commissies en werkgroepen waren er deze keer weinig mededelingen. Het is de bedoeling om de bloemenactie dit jaar in aangepaste vorm door te laten gaan. Iedereen kan hiervoor een bestellijst insturen en op 1 mei worden alle bestellingen corona proof aan huis bezorgd.

Om ca 21:45 u sloot de voorzitter de vergadering met een dankwoordje voor de getoonde aandacht en inbreng, en met uiteraard de hoop dat we weer snel zonder beperkingen fysiek bij elkaar kunnen komen.

Komende evenementen

Er staan nog geen toekomstige evenementen gepland

Contact

Adres secretariaat
Zeggestraat 8,
Someren-Heide
Telefoon

0493 - 49 22 43

Hoofdsponsoren

Hoofdsponsor Machinefabriek JMBA BV
Hoofdsponsor WESA Tuinhout
Hoofdsponsor Van der Weerden Bouwmachineverhuur
Hoofdsponsor HO Jeuken

Upcoming

Er staan nog geen toekomstige evenementen gepland

Laatste nieuws

© Muziekvereniging Someren-Heide    Website door Nijssen Media
Icon Nijssen Media