Nieuws

Jaarvergadering kort maar krachtig.

Op woensdag 30 maart vond onze Algemene Jaarvergadering plaats. Na de digitale versie van het vorig jaar kon dat nu weer gebeuren in De Bunt. Even na 20:00 u werd deze vergadering geopend door voorzitter Wim Jaspers. Helaas bleken er vrij veel afmeldingen te zijn. Na het openiningswoord van de voorzitter werd er een minuur stilte in acht genomen ter nagedachtenis aan Nol Hendriks, die vorig jaar enkele maanden na zijn huldiging vanwege het 65 jarig verenigingsjubileum, vrij plotseling is overleden.

Na enkele Bestuursmededelingen werden de notulen van de jaarvergadering 2021 zonder wijzigingen goedgekeurd waarna het jaarverslag werd voorgelezen door secretaris Fred vd Kerkhof. Ondanks alle corona beperkingen konden er in 2021 toch nog enkele verenigingsactiviteiten plaatsvinden zoals het buitenconcert in de buurt Appelhof, wat voor de fanfare het eerste echte optreden was onder leiding van Thom Roosen. Ook werden er vijf jubilarissen gehuldigd en kon de slagwerkgroep het gebruikelijke repetitie/ teambuildingsweekend door laten gaan. Na ruim tien jaar nam Laura vd Leest afscheid als dirigente van het jeugdorkest, wat onder haar leiding een uitstekend muzikaal niveau heeft weten te bereiken. Aan het eind van 2021 werden we geconfronteerd met het overlijden van Nol Hendriks. Het financiele  jaarverslag werd gepresenteerd door penningmeester Stijn Boerekamp. De invloed van de corona maatregelen was hierin duidelijk te zien, maar gelukkig werd 2021 nog met een batig saldo afgesloten. Als nieuw lid van de Kascontrole commissie werd Ilse vd Kruijs benoemd. Fred vd Kerkhof was aftredend en herkiesbaar in het bestuur. Door middel van een luid applaus maakten de aanwezige leden duidelijk dat er niet gestemd hoefde te worden over zijn herbenoeming. Zodoende werd Fred dus bij acclamatie herkozen voor een volgende periode, en hij bedankte op zijn beurt bestuurslid Saskia die hem behulpzaam is bij de verslaglegging van vergaderingen e.d. De diverse werkcommissies kwamen in het volgende agendapunt aan bod waarna nog enkele leden gebruik maaken van de rondvraag. Rond 21:15 u werd de vergadering afgesloten door de voorzitter die iedereen bedankte voor de aanwezigheid en inbreng, en daarna nog liet weten dat het bestuur alle aanwezigen een drankje in de foyer aanbood.

Komende evenementen

Er staan nog geen toekomstige evenementen gepland

Contact

Adres secretariaat
Zeggestraat 8,
Someren-Heide
Telefoon

0493 - 49 22 43

Hoofdsponsoren

Hoofdsponsor Machinefabriek JMBA BV
Hoofdsponsor WESA Tuinhout
Hoofdsponsor Van der Weerden Bouwmachineverhuur
Hoofdsponsor HO Jeuken

Upcoming

Er staan nog geen toekomstige evenementen gepland

Laatste nieuws

© Muziekvereniging Someren-Heide    Website door Nijssen Media
Icon Nijssen Media