Geschiedenis

Geschiedenis

De aanleiding tot het oprichten van deze vereniging was het 50-jarig regeringsjubileum van koningin Wilhelmina in 1948. Tijdens de vergadering van het schoolbestuur in september 1947 werd er besloten dat i.v.m. de viering van de jubileumfeesten in 1948 een oranjecomité samengesteld moest worden. Dit comité zou er voor moeten zorgen dat de parochie Someren-Heide haar eigen festiviteiten zou hebben om het regerings-jubileum van de koningin te vieren.

In de zelfde vergadering vertelde de heer Salmans dat hij al langer met een idee rondliep wat hij nu niet langer meer voor zich wilde houden. Zijn gedachte was namelijk “te komen tot de oprichting van een muziek gezelschap in eigen parochie” Men liet er geen gras over groeien. Besloten werd dat het samengestelde Oranjecomité tevens zou fungeren als voorlopig bestuur van de op te richten harmonie. Dit betekende dat kapelaan Speckens voorzitter was, dhr. H.v.d Moosdijk secretaris en dat dhr.G. Salmans tot penningmeester werd benoemd. De overige leden van het oranjecomité werden eveneens bestuursleden.

Leden kosten geen geld, maar instrumenten daarin tegen wel en heel veel zelfs. En geld…… dat had men nog niet. Het voorlopige bestuur vroeg en kreeg van de burgemeester toestemming een collecte te houden in de gehele gemeente ten bate een op te richten harmonie in Someren-Heide. Hun actie werd een succes en de volgende stap was het werven van parochianen die opgeleid wilden worden tot muzikant. Er kwamen in totaal 48 aanmeldingen. Frits vd Heijden uit Someren-Eind vond men bereid om deze mensen “voor zoveel nodig de eerste beginselen van de muziekleer bij te brengen”.

Ondertussen slaagde het bestuur er in om bij de fa. v. Leest in Eindhoven zes (tweedehands) muziek- instrumenten aan te kopen, na korte tijd kwamen daar nog eens zes instrumenten bij. De hr. J. Wijnen, dirigent van de harmonie in Someren-Eind, nam het aanbod aan om ook de muzikale leiding van de in oprichting zijnde harmonie in Someren-Heide op zich te nemen. Aangezien dat er veel minder instrumenten ware dan het aantal leerlingen moest elk instrument door meerdere personen worden gebruikt. Maar de start was gemaakt en alles wees er op dat de vereniging levens vatbaar zou zijn.

Nu werd besloten om een definitief bestuur te kiezen, dit werden: G.Salmans, voorzitter; G.v.Deursen, vice-voorzitter: A.Custers, secretaris; H.v.d.Moosdijk, penningmeester; J.Vossen (Smulderslaan), J.Vossen (Kuilerstraat) en A.Boerekamps bestuursleden. Kapelaan Speckens werd geestelijk adviseur. De taak van beschermheer nam Willem Sonnemans op zich.

Als naam van de vereniging werd gekozen voor de naam van de parochie, n.l. St.Jozef. De officiële oprichtingdatum wordt gesteld op 1 mei 1948. Vanaf die datum had someren-Heide dus haar eigen muziekkorps, “Harmonie Sint Jozef”. Het hoogte punt van 1948 werd de opluistering van de jubileum feesten ter gelegenheid van het 50-jarig regeringsjubileum van Koningin Wilhelmina en de kroning van Juliana......

wp8cb775b4 00

Gratis proefles?

Schrijf je dan nú in!

Lid worden?

Schrijf je dan nú in!

Contact

Adres secretariaat
Zeggestraat 8,
Someren-Heide
Telefoon

0493 - 49 22 43

Hoofdsponsoren

Hoofdsponsor Machinefabriek JMBA BV
Hoofdsponsor WESA Tuinhout
Hoofdsponsor Van der Weerden Bouwmachineverhuur
Hoofdsponsor HO Jeuken

Upcoming

Er staan nog geen toekomstige evenementen gepland

Laatste nieuws

© Muziekvereniging Someren-Heide    Website door Nijssen Media
Icon Nijssen Media